Wrocław wariant II

Wrocław wariant II

Wyjazd godz. 7:00

WROCŁAW – stolica Dolnego Śląska, z licznymi mostami nad 5 rzekami, z bujną zielenią    w centrum i odrestaurowaną Starówką. Na rozwój miasta wpływ miały kultury trzech narodów

  • „Kolejkowo” – największa w Polsce makieta kolejowa, „Cudowny Świat w Miniaturze”
  • wizyta w HYDROPOLIS – centrum edukacji ekologicznej
  • wieża widokowa – panorama miasta
  • spacer po Starówce w poszukiwaniu krasnali
  • rejs statkiem wycieczkowym po Odrze
  • obiad lub czas wolny w Mc Donald’s

 Powrót do domu ok. godz. 19:00-19:30

Kosztorys i program do pobrania